Wikang Filipino: Susi sa Daang Matuwid

Napapansin mo ba ang Pilipinas ngayon? Halos ang malaking bahagi ng ating populasyon na umaabot na sa 52 porsyento ay lugmok na lugmok na sa kahirapan. Hindi na mawari sa mukha ng bawat mahihirap ang tunay na estado at kalagayan ng kanilang buhay. Wala na rin tayong gabay sa pag ahon natin sa mala-impyerno nating paninirahan. Nagkalat na ang napakaraming slums sa mga lansangan na nakadaragdag pa sa pagsikip ng lugar. Ngunit, tanungin nga natin ang ating mga sarili, tayo ba ay sama-samang nagtutulungan upang umunlad at gumanda ang ating mga pamumhay? Nakikisa ba tayo sa pagbabagong ito?

Tuwing Agosto, ay ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Wikang Pambansa. Kaugnay ng selebrasyong ito ay naglabas ang KWF o ang Komisyon sa Wikang Flipino ng isang tema at ito ay ang “Wika Natin ang Daang Matuwid”. Nagtatakda ng mga makabuluhang tema ang KWF sa pakikipagtulungan ng DepEd o ang Department of Education upang maging gabay sa mga programang inilulunsad ng iba’t ibang paaralan sa bansa maging ang ilang sektor ng gobyerno.

Layunin ng kaisipang ito na bigyang pahalaga ang wikang Filipino sa ating pang araw-araw na buhay tulad ng pagiging agresibo’t aktibo sa pakikilahok sa mga programang kaugnay ng pagdidriwang na ito. Ipinapabatid din nito na makiisa ang iba’t ibang ahensya ng pamahalaan at pampribadong organisasyon para sa patuloy na paglawak at pagtaas ng ating kamalayan sa ating kultura, kaugalian, kasaysayan at heograpiya.

Ang wika ng isang bansa ay marahil isa sa pinakamahalaga nitong mga kayaman sa lahat. Sa pamamagitan nito ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan ang bawat isa. Nagkakaisa at nagkakabuklod-buklod tayong lahat dahil dito. Ngunit sa panahon natin ngayon, masasabi na nating isinasantabi na natin ang mga implikasyon ng ating wika sa mga buhay natin bilang Pilipino.

Nababahiran na ng masamang imahe ang dignidad nito. Binabago-bago ang paraan ng pagsulat, bagbasa, at marami pang iba. Minsan, ay nagagawa nating i-shortcut ang ilan sa mga ito kaya naman, paminsan minsan ay nahihirapan tayong magkaunawaan.

Ang wika rin na ito ay nagsisilbing simbolo nating lahat bilang isang Pilipino. Iba tayo sa mga Amerikano, Hapones o kung kanino pa man. Ito ay nagsisilbing identication card kung tayo man ay haharap sa iba. Bagamat may iilan tayong salita na hinango mula sa ibang wika, ipagmalaki pa rin natin ito.

Ang wikang Filipino ay isang napakagandang sangkap at hakbang na makatutulong sa atin sa pagkamit ng tunay na kalayaan, tagumpay at pagkakaisa. Ito rin ay isang sandata laban sa kahirapan, katiwalian at marahas na pang-aabuso. Kung wala tayong wika, malamang walang ugnayan ang magaganap. Magmimistulang lugar ng labanan ang ating bansa na punong-puno ng napakaraming alingawngaw mula sa bibig ng bawat isa. Siyempre, magkakagulo talaga.

Sa madaling salita, ang wika natin ang makapagpapabago sa ating lahat. Ito ang susi sa pagkakaroon ng matibay na pundasyon ng isang mataas, respetado at organisadong pamahalaan at pansariling buhay.

Maaari rin, ang wikang Filipino ang tinutukoy na mabuting landas. Naririyan na ang kasagutan na ating minimithi. Kung tayo ay gagamit ng iisang wika, sigurado akong tiyak na magkakaintindihan tayo’t magsasama-sama para sa kabutihan nating lahat. Magkakaroon ng disiplina at kaayusan.

Hindi naman masama gumamit ng ibang lengwahe, basta huwag lamang natin sana kalimutan ang ating pinagmulan. Kahit naman sa anong pamamaraan ay nakapagbibigay ito ng napakalaking parangal at pagpapahalaga.

Tandaan natin bilang isang Pilipino, sa isip, sa salita at sa gawa, sa wika lamang nauugat ang lahat ng ating tagumpay at pagbabagong ating patuloy na inaasam-asam. Kaya ngayon, simulan na nating mahalin at sariwain ang iisa nating wika, ang Filipino!

[Ito ay sarili kong akda. Sa katunayan, ay isinulat ko ito para sa article section ng bulletin board ng S.W.B. Naging batayan ko lamang ang Social Weather Station o (SWS) at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) para sa ilang impormasyon at mahahalagang datos]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s